17 thiết kế web Responsive xuất sắc

Responsive web design (tạm dịch thiết kế thích nghi) là một khái niệm khuyến cáo những người thiết kế và người phát triển phải đáp ứng và thích nghi được với môi trường (hay thiết bị) của người dùng về kích thước màn hình, platform, trạng thái xoay hay đứng. Vì vậy, Responsive web đòi hỏi giao diện cần được tối giản để có thể dễ dàng zoom chỉnh theo kích thước của mọi màn hình. Thiết kế tối giản cũng không hề dễ chút nào. Chúng ta luôn cần xem xét các yếu tố nào tuyệt nhất để tôn lên, và giản lược đi những yếu tố thừa thãi. Mời bạn cùng DigiVision tham khảo một số mẫu Responsive web xuất sắc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình ảnh được biên tập & trang trí lại từ: DigiVision
Nguồn: iDesign

 

View: 1973 09/08/2013 1:56:00 CH