Pos Point Of Sales Software

Pos Point Of Sales Software
 • Sử dụng công nghệ điện toán đám mây, quản lý đa điểm bán hàng
 • Báo cáo trực quan theo thời gian thực, tích hợp báo cáo doanh số qua
  smartphone, tablet, email
 • Quản lý dễ dàng sản phẩm, đơn hàng, thu chi, dòng tiền, khách hàng...

Travel - Solution

Travel Solution
 • Hệ thống website du lịch
 • Hệ thống đặt chỗ trực tuyến
  (Digi.Booking)
 • Hệ thống quản lý hoạt động doanh nghiệp du lịch
  (Digi.Management)