Giáo Dục Đào Tạo

Công ty HGC

22/12/2019

HGC – Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế Hoàng Gia là nhà cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn kế toán, tư vấn thuế và quản lý dự án đầu tư chuyên nghiệp, được thành lập ngày 06 tháng 6 năm 2008.

HGC có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao, có rất nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán lớn tại Việt Nam và trực tiếp thực hiện kiểm toán, tư vấn cho các Tập đoàn, các Tổng công ty, các công ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN… Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm vì đã hợp tác với một Công ty làm việc chuyên nghiệp để có thể đánh giá được tình hình tài chính của Công ty. Trên cơ sở đó, HGC có thể đưa ra những giải pháp giúp Quý khách hàng quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhất.

Với định hướng chiến lược và tầm nhìn, HGC quyết tâm trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính uy tín hàng đầu Việt Nam.