Những phim hoạt hình ngắn được đề cử giải Oscar 2013

Chúng ta đều mới biết Paper Man đã đoạt giải cao nhất trong giải thưởng này. 

Nhưng bạn hãy cùng chúng tôi xem những phim ngắn khác được đề cử.

Fresh Guacamole

Maggie simpson in "The longest daycare"

Head Over Heels

Adam and Dog

Và cuối cùng là bộ phim đã đoạt giải:

Paper Man

behind the scene của phim này.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hình ảnh được biên tập & trang trí lại từ: DigiVision
Nguồn: iDesign

View: 2228 26/02/2013 10:10:00 CH