Branding

TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

31/01/2012

Sau 20 năm phấn đấu không ngừng, cho tới nay Tập đoàn Hà Đô đã từng bước phát triển và vững mạnh. Từ tiền thân là Công ty xây dựng Hà Đô, tới nay Hà Đô đã đã trở thành Tập đoàn đầu tư, xây dựng, tư vấn và kinh doanh hùng mạnh. Với 4 công ty thành viên và 5 đơn vị thi công trực thuộc hoạt động chuyên nghiệp trên từng lĩnh vực, Tập đoàn Hà Đô luôn đạt được thành công trong mọi công trình, dự án.

Nắm bắt xu thế hội nhập trong giai đoạn mới, đảm bảo sự nhất quán việc sử dụng logo và nhận diện thương hiệu trong lưu hành nội bộ cũng như bên ngoài tập đoàn, Ban lãnh đạo Tập đoàn quyết định hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu của Tập đoàn Hà Đô. Được thiết kế công phu và hoàn chỉnh, hy vọng bộ nhận diện thương hiệu này sẽ tạo nên tinh thần mới, niềm tự hào cho tất cả các thành viên thuộc Tập đoàn Hà Đô.

Các hạng mục công việc được DigiVision thực hiện bao gồm: Quy chuẩn logo về tỷ lệ, màu sắc, icon, font chữ; sự kết hợp logo với slogan, logo gắn với các đơn vị thành viên cũng như Logo & các ứng dụng: hệ thống ấn phẩm văn phòng, hệ thống ấn phẩm quà tặng, hệ thống biển bảng, hệ thống ấn phẩm quảng cáo…

Sau khi hoàn tất và bàn giao đưa vào sử dụng, việc quy chuẩn hệ thống đã đảm bảo sự hội nhập và tính nhất quán về biểu tượng của Tập đoàn.

HADO GROUP – TỎA SÁNG MUÔN NƠI, VƯƠN TẦM CAO MỚI