Bộ nhận diện thương hiệu

Hệ thống NDTH được bắt đầu bằng tên (Brand name) và Biểu trưng (Logo). Nó làm tăng thêm nhận thức về Thương hiệu, xây dựng tính ổn định và vị thế của Doanh nghiệp trên thương trường.

Hệ thống NDTH mạnh phải có một ý tưởng cụ thể, khác biệt, dễ nhớ, đáng tin cậy, uyển chuyển, linh động và phải thể hiện được một bản sắc Văn hóa riêng. Điều cần thiết để phát huy tính hiệu quả của một Hệ thống NDTH là tính đại chúng.

Hệ thống NDTH là một công cụ quảng bá Thương hiệu hữu hiệu, nó là một tài sản cần phải được chăm sóc, quản trị và đầu tư một cách sâu rộng và dài lâu.

DigiVision luôn lắng nghe và phân tích yêu cầu của khách hàng để đảm bảo thấu hiểu bản sắc thương hiệu của doanh nghiệp ngay từ khi mới bắt đầu. Do đó, hệ thống nhận diện thương hiệu do DigiVision thiết kế không chỉ là tạo sự nhận biết, sự khác biệt, thể hiện cá tính đặc thù doanh nghiệp mà còn tác động đến nhận thức của khách hàng theo định hướng của doanh nghiệp về hình ảnh sản phẩm, thương hiệu, quy mô, và tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp đối với khách hàng và công chúng.