Quảng cáo từ khóa

Google adword là phương pháp tiếp thị trực tiếp đưa website của bạn đến đúng đối tượng khách hàng một cách có chọn lọc. Ưu điểm của Google adword là khả năng đo đếm kết quả và một sự linh hoạt cho ngân sách vì chi phí mà bạn phải trả được tính trên số lần khách hàng click vào website.
Nếu bạn thực sự quan tâm đến doanh số và muốn đầu tư nghiêm túc vào quảng cáo online hãy liên lạc ngay với DigiVision.