Tập đoàn - Tổng công ty

Digi.Group ePortal - Hệ thống cổng thông tin (multi-site) được thiết kế riêng cho doanh nghiệp theo mô hình Công ty Mẹ - Con, như các Tập đoàn, các Tổng Công ty.
Là công cụ đặc biệt quan trọng trong việc thể hiện hình ảnh, quản lý thông tin truyền thông đa cấp và xuyên suốt giữa cơ quan đầu não (Web Công ty Mẹ) và các đơn vị thành viên (Web Công ty thành viên).

Công cụ này giúp cơ quan đầu não kiểm soát và điều tiết tốt hoạt động truyền thông trên website theo đúng định hướng phát triển, cũng như thống nhất hình ảnh, thương hiệu trước khách hàng và đối tác.